Blogg

Blogg

Hvordan kan du forebygge svindel i nettbutikken din?

Opprettet den under Starte opp nettbutikk | Antall Avlesninger: 7084

Hvordan kan du forebygge svindel i nettbutikken din?

 

Hvordan kan jeg beskytte meg mot svindel?

Det er ikke enkelt å forhindre svindel, men som nettbutikkeier er det noen enkle grep du kan ta for å beskytte deg:  
 

 • Først og fremst må betalingsflyten sikres i alle stadier. Det viktigste er selve betalingssiden. For å oppnå sikkerhet må du ha et SSL-sertifikat utstedt i ditt navn og implementere dette på hjemmesiden din. Dette gir et ekstra sikkerhetslag som er nødvendig for å unngå hacking. Sertifikatet gir også kortholder en ekstra, innvendig ro når de handler i din nettbutikk. Du kan lese mer om SSL-sertifikatet her. 
   
 • Bruk frekvenskontroller til å analysere transaksjonsatferd i din nettbutikk. Dersom du ser en uvanlig høy flyt av transaksjoner, kan det være en indikator på at det pågår svindel med stjålne kort. Du kan foreta frekvenskontroll ved å analysere transaksjonene dine. Med frekvenskontroller sammenligner man data som kortholder har opplyst om, med data fra sosiale media. Man kan også sette en grense på antall transaksjoner som kan gjennomføres per kort. Det er alltid en god ide å sjekke hvor majoriteten av transaksjonene dine normalt kommer fra. På den måten kan du oppdage uvanlige transaksjoner, og dersom en transaksjon kommer fra et høyrisikoland, kan du velge å blokkere ordren inntil den kan bedømmes manuelt. Når en ordre skal bedømmes manuelt, kan du kontakte kortholder via e-mail eller over telefon og be dem bekrefte forskjellige typer informasjon, eller sjekke om det er en feil at faktureringsadressen og leveringsadressen ikke er like. Små ting kan hjelpe deg med å oppnå bedre resultater og det vil bli betraktet som en ekstra sikkerhetsservice for kundene.
   
 • Sjekk for usedvanlige avvisninger. Det kan oppstå tilfeller der et kort ble benyttet flere ganger og ble avvist hver gang. Det kan være at kortet, på et senere tidspunkt, ble brukt igjen og ble denne gangen autorisert/godkjent. Dette kan peke i retning av svindelangrep. Det er derfor en god ide å analysere de avviste transaksjonene du ser i nettbutikken din.
   
 • Implementering av 3-D Secure eller VbV (Verified by Visa) er den mest effektive måten å forebygge svindel på. Ved å ha 2-faktor autentisering er ikke nettbutikken ansvarlig dersom det oppstår svindel som ender med chargebacks.
   
 • Analyser SAFE eller TC40 data som du får daglig. Dataene hjelper deg med å analysere og identifisere usedvanlige mønster i kort eller BINS. Dessuten hjelper det deg å overholde Mastercard og Visas compliance programmer.

 

Lytt til din innløser. Erfaring er utrolig viktig og de med god erfaring kan gi deg gode råd. Dersom en innløser kontakter deg er det utelukkende fordi de vil hjelpe deg med å oppnå suksess.

Svindel og chargebacks

Som tidligere nevnt, er det ingen måte å unngå svindel fullstendig. Det beste du kan gjøre er å forebygge det. En god sjekkliste for alle nettbutikker er:

 • Bruker du CVC/CVV og AVS?
 • Er 3DS eller VbV aktivert?
 • Analyserer du dataen du mottar fra SAFE og TC40?

 

Jo mer sikkerhet og autentisering du har i din nettbutikk, dess bedre kan du unngå svindel. Dessverre skjer svindel, selv om du har krysset av alle boksene. Ved å benytte 3DS og VbV reduserer du svindel med over 90%.

Dersom du mottar en uredelig transaksjon, selv om transaksjonen ble gjennomført i sikre omgivelser (3DS eller VbV), er du ikke ansvarlig for transaksjonen. I et slikt tilfelle er den kortutstedende banken ansvarlig.

 

Betinget 3-D Secure

Selv om den mest sikre løsningen er å aktivere 3-D Secure på alle transaksjoner, er det ikke sikkert at du som forhandler foretrekker dette. Med Clearhaus og QuickPay er det ikke nødvendig å benytte full 3-D Secure på enten alle, eller ingen av transaksjonene. I stedet kan du benytte betinget 3-D Secure.

Betinget 3-D Secure kan bli innført på to måter:

Den første måten er fullstendig automatisk. Dersom Clearhaus krever 3-D Secure på en spesifikk transaksjon, blir 3-D Secure automatisk benyttet på denne transaksjonen, uten at kortholderen opplever at det skiller seg fra vanlig 3-D Secure.

Den andre måten er gjennom QuickPays svindelfilter. Gjennom QuickPay er det mulig å sette opp skreddersydde regler, for å bestemme når det skal benyttes 3-D Secure. Dette kan, for eksempel, være ut i fra hvor kortet er utstedt eller transaksjonsbeløpet. Dette kan også kombineres med QuickPays automatiske svindelscore, som analyserer hver betaling ved hjelp av et sett med parametre.

Ved å benytte betinget 3-D Secure kan du optimalisere forebygging av svindel i din nettbutikk, og konverteringsraten din. For å aktivere 3-D Secure må du ha både en innløser og en gateway som støtter denne funksjonen.

Liten, men effektiv administrasjon av nettbutikken din kan hjelpe deg med å forhindre svindel og tap i det lange løp.

 

Skrevet av:

QuickPay og Clearhaus


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din

ALLTID GRATIS SUPPORT

Vi har mer enn 100 hjelpevideoer, en god online bruksanvisning og du har sjansen

å ringe og skrive til oss - gratis!