Blogg

Blogg

Oppdaterte tollregler 2020

Opprettet den under Regler | Antall Avlesninger: 5262

Oppdaterte tollregler 2020

Du har sikkert fått med deg at 2020 byr på en endring i tollreglene. Hvordan dette påvirker deg som nettbutikkeier, vil avhenge av hvordan/ og om du importerer varene dine, samt hva du selger i nettbutikken din.

De nye tollreglene innebærer følgende for importering av varer til Norge

 

 • Fra 1.januar 2020 vil 350-grensen på klær og mat/drikke fjernes. I stedet byttes den ut med en ny tollregel.
 • Ny tollregel: Fra 1.april 2020 vil handel av klær i utenlandske nettbutikker for opptil 3.000 kroner være tollfritt (skal fortsatt betale merverdiavgift). Bedrifter på sin side, skal fortsatt betale moms fra første krone.

 

Har du en norsk nettbutikk og selger i Norge?

Fordeler

 • En fjerning av 350-grensen vil forbedre og sikre handelsmarkedet i Norge, og dermed skape flere norske arbeidsplasser.
 • Det opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av merverdiavgift. Den innebærer at utenlandske selgere/ e-handelsplattformer som tilbyr varer til norske forbrukere, nå selv blir ansvarlige for å innrapportere merverdiavgift. Når klesvarer med verdi inntil 3.000 kr ankommer grensen, vil de så passere uten beregning og betaling av toll og andre avgifter. Dette legger til rette for lavt gebyr for forbrukere ved import, og gir forbrukerne en god oversikt over den totale prisen inkludert avgift når de handler hos registrerte tilbydere. Ordningen trer i kraft 1.april 2020.

 

Ulemper

 • Bedrifter må fortolle klær når de importerer til Norge, noe som medfører at det kan bli billigere å handle de samme klærne i utlandet. Dette kan medføre at flere nettbutikker flytter hovedkontoret ut av Norge for å slippe å betale toll.
 • Det tilkommer merverdiavgift fra første krone på alle varer, også tidligere fritatte varer under 350 kr.
 • Fritaket for merverdiavgift og særavgifter utgjør således en konkurransefordel for utenlandske selgere av småvarer, og bidrar til at det norske markedet ikke er nøytralt. Samtidig innebærer fritaket at Norge går glipp av store avgiftsinntekter fra varer som kjøpes i utlandet og forbrukes i Norge.
 • Etter det internasjonale destinasjonsprinsippet er det landet hvor varen eller tjenesten forbrukes som har beskatningsretten. Det vil si at Norge ikke benytter sin beskatningsrett for varesendinger fra utlandet av mindre verdi.

 

Har du en utenlandsk nettbutikk og selger til Norge?

Fordeler

 • Ettersom norske bedrifter er pålagt å fortolle varer de importerer, kan det bli billigere å handle samme vare i utlandet sammenlignet med Norge.
 • Tollfri grense for varer opptil 3.000 kr betyr at utenlandske selgere og e-handelsplattformer slipper å forholde seg til norsk regelverk for toll og særavgifter.
 • Nettbutikker i utlandet vil fra 1.april 2020 selv være ansvarlige for å innkreve merverdiavgift på nettsalg til nordmenn. Dette vil gi landet avgiftsinntekter som tidligere har gått til Norge.

 

Ulemper

 • Fra 1.januar 2020 pålegges det tollavgifter på importerte mat -og drikkevarer fra første krone. Dette gjør at det ikke lengre lønner seg for nordmenn å importere varer under 350 kr, fordi det tilkommer ekstra kostnader.
 • Som følge av den forenklede rapporteringsordningen, kan salg av varer til nordmenn bli en mer omstendelig prosess for nettbutikkeiere.

 


Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din

ALLTID GRATIS SUPPORT

Vi har mer enn 100 hjelpevideoer, en god online bruksanvisning og du har sjansen

å ringe og skrive til oss - gratis!