Blogg

Blogg

Flytte nettside og butikk til et nytt system?

opprettet den under Starte opp nettbutikk | Antall Avlesninger: 8378

Flytte nettside og butikk til et nytt system?
Når man skifter CMS system på domenet sitt, er det ikke bare utseendet og backend-adgangen til hjemmesiden som er annerledes. Ofte er det hele hjemmesidens struktur som radikalt blir endret.
Hvert CMS har sin egen måte å vise strukturen på. Et skifte fra én plattform til en annen har stor påvirkning i forhold til søkemaskinene hvis man ikke håndterer skiftet korrekt.
 
Vår erfaring er at hvis man håndterer CMS skiftet sitt korrekt kan man stort sett unngå en nedgang i trafikk og omsetning fra søkemaskinene, og samtidig oppnå vekst siden man skifter til et bedre system. Skulle man være så uheldig å skifte uten å ta de riktige forbehold opplever vi ofte at trafikken og omsetningen fra søkemaskinene faller drastisk, og kan faktisk være nesten fraværende over en lengre periode.

Derfor er det viktig ære nesten fraværende over en le omsetningen fra søkemaskinene faller drastisk, og kan faktisk være nesten fraværende over en leå ta riktige forbehold ved CMS skifte. ære nesten fraværende over en le omsetningen fra søkemaskinene faller drastisk, og kan faktisk være nesten fraværende over en lengre periode. Derfor er det viktig å ta riktige forbehold ved CMS skifte.

Demoshop hos SmartWeb

I forbindelse med oppbyggingen av en ny hjemmeside, opprettes det en demoside som blir plassert på et eksternt domene som SmartWeb tilbyr.
 
For eksempel ”Demoshop.demodomene.no”.
 
Her er det viktig at man sørger for å blokkere adgangen for søkemaskinene, da innholdet som ligger på sitt eget domene vil være identisk med det som ligger på demosiden. Det er derfor viktig at søkemaskinene ikke kan finne eller indeksere det samme innholdet på demodomenet, fordi det betyr at man har ”duplisert innhold” som vil bli straffet av Google. Sørg derfor at demobutikken er blokkert i robots.txt filen og har et no-index tag i html reader eller ligger bak et logg inn, så søkemaskinene er forhindret i å få tilgang til og indeksere innholdet.

Ny struktur

Når man skifter strukturen på hjemmesiden er det viktig at det gamle innholdet blir omdirigert over til det samme innholdet på den nye adressen.
 
Optimalt gir man hver eneste gamle adresse en omdirigering til en ny relevant adresse.
 
Dette er til fordel for både søkemaskinene og brukerne. For brukerne så de ikke ender på en feilside og for søkemaskinene for de lett kan ”se og forstå” at adressen er flyttet til en ny side.
På den måten har de ingen problemer med å oppdatere deres indeks til den nye adressen.
 
Det er viktig at man forteller søkemaskinene at omdirigeringen er permanent med status koden:
 
301 Moved Permanently
 
Hvis man benytter ”302 Moved temporarily” eller ”303 See Other” vil søkemaskinene ta adresseendringen som en midlertidig flytting, og de vil ikke oppdatere indeksen deres, da de forventer at innholdet kommer tilbake til sin opprinnelige adresse. Man vil dessuten ikke videreføre verdifull søkeordsoptimering med disse ”redirects”.

Hvis den nye strukturen ikke har en sammenheng med den gamle

Her gjelder det å få innholdet på den nye hjemmesiden til å matche den gamle hjemmesiden og dens innhold (eller sideindikasjoner).
Hvis man for eksempel på den gamle hjemmesiden har bygget opp produktene etter typer, og på den nye hjemmesiden vil inndele produktene i kategorier etter merke, har ikke søkemaskinene en logisk sammenheng i skiftet.
Hvis man derimot oppretter både typekategorier og merkekategorier på den nye hjemmesiden, kan man omdirigere de gamle adressene til typekategoriene og la søkemaskinene oppdage selv de nye merkesidene.

Mange adresser å lage omdirigeringer fra?

Det kan ta lang tid å opprette de omdirigeringene man trenger.
Når det handler om produkter er det heldigvis sånn at disse er hevet ut av en database av en programmør som har brukt samme fil til å raskt gjenskape de samme produktene i det nye CMS. Derfor vet systemet hvilket produkt som er den gamle adressen og hvilken adresse som er det samme produktet som ligger der nå. Man kan derfor automatisk få opprettet omdirigeringene i takt med de nye produktene som blir opprettet. Her vil jeg anbefale at man får hjelp eller rådgivning av SmartWeb.
På den måten er det kun kategorier, merkesider og andre informasjonssider som manuelt skal omdirigeres, med ”301 redirects”.

Hvordan får jeg overblikk over adressene mine?

Det finnes en del verktøy som kan trekke adressestrukturen ut fra en hjemmeside (for eksempel Screaming frog eller Xenu). Disse programmene gjennomsøker hjemmesiden og gir en liste over de adressene som de kan navigere seg frem til. Deretter har man en oversiktlig liste over adresse man kan omdirigere. Og viktigere: en liste med adresser man deretter kan teste slik at man sikrer at de blir omdirigert korrekt etter CMS skiftet.

Opprydding av kategorier og produkter ved skifte

For mange nettbutikker er et skifte av butikksystem også en mulighet for å få ryddet opp i kategorier, produkter og landingssider som ikke har relevans lenger.
I denne situasjonen står man med en håndfull gamle adresser som ikke er relevante for den nye siden, og hva skal man da gjøre med dem? Da er det god ide å undersøke om adressene har inngående links. Dette kan man finne i Googles webmaster verktøy eller med online programmer som Ahrefs.com eller opensiteexplorer.org. Hvis man oppdager at en adresse har et inngående link kan man velge å omdirigere (301 redirect) adressen til forsiden, slik at du kan omdirigere og dermed utnytte verdien som linket gir. Hvis man har muligheten er det optimalt å kontakte den hjemmesiden linket ligger på og få linket oppdatert så den peker til en ny relevant adresse. 

Ikke bruk et XML sitemap

De fleste CMS´er har et XML sitemap over hjemmesiden. Dette er en liste over alle adresser som finnes på hjemmesiden, eventuelt med meta informasjoner om når de er oppdatert sist, hvor hyppig de blir oppdatert og eventuelt en oppdatering av adressene. Nå har man muligheten for å gi sitemapen sin til Googles webmasterverktøy og Bings webmasterverktøy, så vil søkemaskinene bruke den listen av adresser til å indeksere etter, i stedet for å oppdage adresser gjennom linker.
 
Ved et CMS skifte skanner Google først de nye adressene til CMS´et og indekserer dem før det registreres at den gamle siden er flyttet. I verste tilfellet ender man med at søkemaskinene både har indeksert alle de nye adressene og alle de gamle. Men da det er det samme innholdet som ligger på to utgaver, prioriterer søkemaskinene fortsatt det gamle innholdet, og man får ikke overført toppplasseringene på de gamle adressene til de nye.

Ved lansering- fjern demobutikk blokkeringen!

Husk å fjerne blokkeringen for søkemaskinene som gjorde at søkemaskinene ikke indekserte demobutikken! Vi ser dessverre alt for ofte at nettbutikkeiere glemmer å fjerne ”noindex” som de benyttet seg av mens begge utgaver av siden hadde samme innhold. Når det skjer går plasseringene på søkemaskinene vekk. Feilen er lett å unngå, det handler kun om å huske det.

Etter lansering

Det er to gode verktøy man skal holde øye med etter et CMS skifte, webmasterverktøyet og Analytics. Webmasterverktøyet gir innblikk i indekseringsstatusen din og man har da et overblikk over antall adresser som eksisterte før, og som fortsatt eksisterer, og kan følge indekstallet og se om de går den riktige veien. Hvis det er en stor forskjell mellom antall adresser som burde ha vært indeksert i forhold til det antall adresser som er indeksert nå, har man muligheten til å raskt feilfinne og rette det. Analytics samler data på de besøkende når de har kommet til hjemmesiden. Hold øye med bounce raten/avvisningsprosenten, da en kraftig stigning i disse talene er en klar indikasjon på at de besøkende enten ender i en feil eller i en annen adresse.
 

Skrevet av Thomas Jakobsen fra www.kompetencekanalen.dk
 
Finn dem på Google+

Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din

ALLTID GRATIS SUPPORT

Vi har mer enn 100 hjelpevideoer, en god online bruksanvisning og du har sjansen

å ringe og skrive til oss - gratis!