Blogg

Blogg

De 7 viktigste punktene til en suksessfull AdWords oppstart

opprettet den under Salg og markedsføring | Antall Avlesninger: 6368

De 7 viktigste punktene til en suksessfull AdWords oppstart
Google AdWords er et veldig effektivt redskap i markedsføringen av nettbutikken eller virksomheten din. Hvis du setter opp kampanjene og annonsene dine riktig er det mulighet for å hente en god profitt hjem.

1. Sånn er AdWords systemet bygget opp

Grunnleggende er AdWords systemet bygget opp av fem elementer på hver sitt nivå:
 
 1. Kontonivå: Hele kontoen din hvor du har logg inn og faktureringsopplysninger, samt innstillinger for tid og valuta.
 2. Kampanjenivå: På kontoen din kan du ha en eller flere kampanjer. Har du en nettbutikk hvor du selger harde hvitevarer, kan du for eksempel opprette kampanjer for oppvaskmaskiner og kjøleskap. På kampanjenivå skal du blant annet innstille ditt daglige budsjett for kampanjen, hvilke nettverk annonsene dine skal vises på og hvilke geografiske områder du vil målsette det mot. Mer om det senere.
 3. Annonsegruppenivå: En kampanje kan ha opp til 20.000 annonsegrupper tilknyttet. I kampanjen din for ”kjøleskap” kan du for eksempel ha en annonsegruppe for miljøvennlige kjøleskap eller en annonsegruppe for Electrolux kjøleskap og andre produsenter eller merker. Tenk på annonsegruppen som en gruppe av tett forbundne produkter. Desto tettere du kan forbinde produktene dine, desto bedre. Og hvorfor det er slik, kommer vi til senere.
 4. Annonser: Til hver annonsegruppe skal du skrive en eller flere annonser. Hvis du har gjort et korrekt forarbeid i oppsetningen av kampanjer og annonsegrupper, vil det være enklere å skrive en skarp og presis annonse til eksempelvis annonsegruppen miljøvennlige kjøleskap i kampanjen kjøleskap. Annonsen din skal peke til en landingsside med det eller de produktene du annonserer med. Det beste scenarioet vil være å ha en landingsside kun for miljøvennlige kjøleskap, så innholdet er så presist som mulig. Det verste du kan gjøre (bortsett fra å sende potensielle kunder til en tom side) er å sende folk til en forside med alle slags blandede produkttyper.
 5. Søkeord: Selve sjelen i en AdWords kampanje er valget av søkeord, også kalt keywords. Søkeord er de ordene eller setningene annonsene dine blir funnet på når en person søker på Google. Søkeord er tett forbundet med annonsegruppen din og dermed annonser. Selger du miljøvennlige kjøleskap vil du nok gjerne komme frem når en person taster inn miljøvennlige kjøleskap i Googles søkefelt.

Hvis annonsegruppen din består av produkter som er tett forbundet, vil søkeordene dine i en annonse naturligvis være tett forbundet. For Google er dette en ytterst positiv ting fordi det betyr at det er en høy relevans mellom søkeord, annonser og landingsside. Antallet av søkeord i en annonsegruppe kan variere enormt, men jeg anbefaler normalt et sted mellom 3 til 10 ord.

Les mer om de forskjellige søkeordstyper her.

2. Kampanjeinnstillinger for nettbutikkeiere

Når du er nettbutikkeier finnes det en rekke innstillinger du bør du ta stilling til i oppsetningen av kampanjen din:
 
 1. Velg som utgangspunkt kun søkenettverk og alle funksjoner. Vil du lage en displaykampanje for å markedsføre nettbutikken din, bør du lage en separat markedsføringskampanje.
 2. Sett mål mot de geografiske områdene som du sender varene til.
 3. Under plasseringsmuligheter setter du kryss i personer på min målrettede geografiske plassering. På denne måten sikrer du at annonsene dine kun blir vist på de fysiske stedene du har valgt under geografiske områder.
 4. Under budstrategi innstiller du budene dine manuelt og setter et midlertidig bud, som du alltid kan endre senere.
 5. Set ditt daglige budsjett for kampanjen. Vil du bruke 3000 kroner per måned kan du sette ditt daglige budsjett til 100 kroner.
 6. Under punktet annonselevering, annonserotasjon og frekvensstyring setter du kryss i en av de to siste valgmulighetene, også selv om Google ikke anbefaler det. Annonsene dine skal ha lov til å rotere et stykke tid for at du kan finne den beste.
 7. Klikk lagre og fortsett.

3. Glem ikke ditt eget merke

Du skal naturligvis opprette kampanjer for produktene og ytelsene dine, men du bør også opprette en særlig kampanje for ditt eget merkets navn. Du vil kanskje spørre om hvorfor du skal bruke penger på det når du allikavel ligger øverst i de organiske resultater når man søker på ditt navn. Men du bør annonsene ditt eget merke av flere grunner:
 
 1. Konkurrentene dine kan bruke ditt navn i søkeord for kampanjene og annonsegruppene deres. Søker et person på ditt merke, kan konkurrentenes annonse dukke opp over de organiske resultatene og dermed potensielt stjele en kunde.
 2. Med Googles nye tiltak som blant annet Shopping annonser og ad extensions som får toppannonser til å fylle mer, vil de organiske resultatene bli dyttet lengre og lengre ned på side 1 av Google.
 3. Ved å annonsere på navnet ditt vil du få ekstremt billige klikke og høye Quality scores. Et klikk kan koste under 10 øre, så hvorfor ikke utnytte muligheten for å sikre seg en plassering i toppen?
 4. Har du en lav konverteringsrate på ditt eget merke, kan du bruke det som en indikator på at du bør konverterings optimere nettbutikken din.

4. Bruk negative søkeord

Et negativt søkeord eller søkefrase er et ord eller en setning som du ikke vil ha annonsene dine vist på. Negative søkeord kan være relevante varer eller produkter som du ikke har. Det kan være at du ikke har lyseblå kjøleskap i ditt sortiment, og kan dermed velge å legge til lyseblå til listen din med negative søkeord. Andre negative ord som du kan legge til er ”ikke kjøpsorienterte” ord som for eksempel beste, gode, test, sammenlikning eller anmeldelse. Altså, ord som folk ville brukt hvis de kun søker info og ikke tenkt å kjøpe noe akkurat nå.
 
Du kan legge til negative ord på både kampanjenivå og annonsegruppenivå. Du kan unngå å bruke negative søkeord i et tilfelle som er ved å bruke eksakt match på søkeordene dine. Det vil si at personer kun får vist annonsene dine når de søker på presis de ordene eller frasene du har angitt. 

5. Prøv ut mange annonsevariasjoner

Du bør alltid prøve ut flere forskjellige annonser i en annonsegruppe for å finne ut av hvilken annonse som presterer best. Det er de som får flest klikk eller konverteringer, men pass på: Det kan godt være at en annonse får mange klikk, men få konverteringer, mens en annen annonse får færre klikk, men flere konverteringer. I siste ende vil du som nettbutikkeier ha konverteringer, og derfor bør du som utgangspunkt alltid velge de annonsene hvor du samlet sett oppnår størst profitt.
 
Prøv gjerne 8-12 annonser med forskjellig ordlyd. Kommer du i tanke på en ny ide til nye annonser etter hvert, lager dy den eller de nye annonsene slik at de følger med i annonserotasjonen. Kan du etter relativt kort tid se at det er noen annonser som klarer seg markant dårligere enn andre, kan du enten pause eller slette dem, slik at de ikke følger med i annonserotasjonen.

6. Høy Quality Score gir billigere klikk og bedre annonseplasseringer

En av de tingene du skal bite deg mest merke i når du styrer en AdWords kampanje er den såkalte Quality Score på søkeordene dine. Quality Score (QS) er Googles måte å rangere kvaliteten av et søkeord i forhold til annonsen og landingssiden din. QS går fra 1 til 10, hvor 10 er høyest mulig score. Du bør alltid strebe etter å forbedre din QS.
 
Ifølge den anerkjente amerikanske AdWords eksperten Larry Kim er den gjennomsnittlige QS på 5,1 (det viser data fra tusenvis av AdWords kontoer rundt om i verden). Du skal naturligvis være langt bedre enn gjennomsnittet, så sikt etter en QS på minst 7.
 
QS på et søkeord avhenger av en del ting, men de to absolutt viktigste fokusområder er antallet klikk på annonsene og relevans. Altså, hvor godt annonsene og landingssidene stemmer overens med personens forventninger.Søker en person for eksempel på frasen billige kjøleskap, vil personen naturligvis forvente å se annonser med ordlyden billige kjøleskap, som leder til en landingsside med overskriften billige kjøleskap og et bredt utvalgt av kjøleskap til en billig penge. Er det oppfylt vil søkefrasen billige kjøleskap dermed få en høy QS i en annonsegruppe for nettopp dette.
 
Har du derimot brukt frasen billige kjøleskap i annonsegruppen din for miljøvennlige kjøleskap, vil søkeordet ikke være spesielt relevant for annonsen og landingssiden din, og det samme søkeordet billige kjøleskap vil dermed få en lav QS i denne annonsegruppen.
 

Tenk relevans – hele tiden!

En høy QS er ikke kun viktig for brukeren som søker, men også for deg selv. Ved å forbedre din QS kan du oppnå bedre annonseplasseringer og billigere klikkpriser. Grunnen til dette er at Google ganger budet ditt med din QS for å avgjøre annonserangeringen din. Hvis du for eksempel skal ha en Ad Rank på 25 for å komme opp i topp 3 på en gitt søkning, altså få en toppannonse, blir det billigere hvis du har en høy QS.
 
 • Et maksimalt bud på 5,00 kr x QS på 5 = 25
 • Et maksimalt bud på 2,77 kr x QS på 9 = 25
 
Nå kan du kanskje se hvor mange penger du kan spare over tid ved å fokusere på din QS. Legg merke til at den presise Ad Rank for å ligge i en gitt annonseposisjon ikke opplyses av Google. Derfor er tallene i eksempelet fiktive.

7. Hold øye med konverteringene dine

Når kampanjene dine har kjørt et stykke tid skal du til å optimere dem, fordi det vil helt sikkert være deler av kampanjen din som kjører godt og andre som kunne trenge en kjærlig hånd. Du bør naturligvis vite hvilke parametere og tall du skal se etter når du skal optimere.
 
Som utgangspunkt bør du som nettbutikkeier se på antallet av konverteringer, den samlede verdi av konverteringene og pris per konvertering. Se hvordan du setter opp konverteringssporing her.
 
Utover dette bør du ha et øye på din CTR (klikkfrekvens) da den er avgjørende for QS og annonseplasseringen din. Og bare vær rolig om du ligger på posisjon 6, så tar Google til høyde for dette da systemet så vil forvente en markant lavere CTR enn hvis du lå på posisjon 1. Når du analyserer CTRen din bør du derfor alltid kikke på annonseplasseringen din for de enkelte søkeordene.
 
Les eventuelt denne artikkelen om sammenhengen mellom CTR og annonseposisjon.

Utdypende om pris per konvertering

Pris per konvertering kan fortelle deg hvorvidt du oppnår profitt på AdWords annonseringen din. Hvis du finner ut av at en konvertering har kostet deg 200 kroner og overskuddet ditt på produktet er 300 kroner, og når alle utgifter er trukket fra, har annonseringen din vært rentetabell. Har konverteringen derimot kostet deg 400 kroner har du gått i underskudd på annonseringen din.
 
Legg merke til: Kan du ikke se pris per konvertering i oversikten din, skal du hente den frem ved å klikke på kolonner og tilpass kolonner, deretter klikke på konverteringer og til sist velger du pris/konv. Du kan se prisen din per konvertering på alle nivåer i kampanjen din, men spesielt søkeordsnivået er viktig, fordi det kan fortelle deg hvilke søkeord som er lønnsomme og hvilke som bør slettes eller legges til i negativ listen.
 
Du kan se alle søkeuttrykk og fraser som har ført til konverteringer ved å gå inn på søkeordene dine, deretter klikke på opplysninger og velge alle under punktet søkeuttrykk. Har du for eksempel et fleksibelt søkeord som kjøleskap kan du bli funnet på et uendelig tall søkeuttrykk og fraser som har en relasjon til kjøleskap. Mange av disse søkeuttrykk er sikkert ikke lønnsomme, og du kan legge de til negativ listen eller du kan trekke søkeuttrykkene ut og sette dem inn som søkeord i nye annonsegrupper og opprette annonser og landingssider som bedre passer til disse søkeordene.
 
Kikk også på annonsene dine. Det kan være annonser som ofte blir klikket på, men som ikke konverterer særlig godt. Det kan være at du lover noe i annonsen som dine besøkende enten ikke forstår eller kan se. I det tilfellet kan det være en ide å prøve en ny annonsetekst som kanskje skremmer de folkene vekk som du ikke vil ha klikk fra. Hvis du vet at mange velger deg på grunn av prisen kan du prøve å begynne å skrive priser i annonsene dine. Så vet folk at de kun kan kjøpe kjøleskap hos deg som koster over en gitt pris.
 
Husk: optimering av dine AdWords kampanjer er en kontinuerlig prosess som varer likeså lange som du annonserer på Google.

Oppsummering

Når du har styr på de 7 punktene i denne artikkelen så er du godt rustet til å skape suksessfulle kampanjer og annonser som gir profitt til virksomheten din.
 
Har du lyst til å gå mer i dybden med Google AdWords kan du lese min grundige guide til begynnere: ”Den ultimative AdWords guide: Slik kommer du godt i gang”.

Du er alltid velkommen til å kontakte meg eller skrive en kommentar hvis du har noen spørsmål.

Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din

ALLTID GRATIS SUPPORT

Vi har mer enn 100 hjelpevideoer, en god online bruksanvisning og du har sjansen

å ringe og skrive til oss - gratis!