Blogg

Blogg

Bak de nye responsive designene i SmartWeb

opprettet den under Trender og inspirasjon | Antall Avlesninger: 4122

Bak de nye responsive designene i SmartWeb

Hvorfor utvikle nye design?

Vi lanserte våre nye responsive design i slutten av 2014. Det gjorde vi blant annet fordi vi i takt med utviklingen av e-handelsområdet vurderte at de tidligere designene trengte en oppdatering. En viktig oppdatering bestod av å utvikle responsive nettbutikker. I dag gir en slik oppdatering seg selv. Men da vi startet med å utvikle de nye designene var en responsiv nettbutikk ikke noe som var der på forhånd.
 

Det handler om å være mobil

I virkeligheten handler det først og fremt om at kundene våre skal være mobile. Responsiv er ”bare” den måten vi har valgt, slik at det er enklest for kundene våre å styre deres eget innhold. I forhold til mobiler er det noe vi har jobbet med de siste fire årene. Vi introduserte adaptive mobile templates i 2010, som betydde at kundene våre kunne lage design til mobil.
 

Vi startet helt fra bunnen

Men hvor startet vi rent praktisk i utviklingen av de nye designene? La oss ta den helt fra begynnelsen. Tidligere hadde de fleste nettbutikkeiere som regel kun et design til desktop og et annet adaptive design til mobil. Før lagde vi med andre ord et spesifikt nettbutikk design til hver enkelt enhet.
 
Det er ingen hemmelighet at det som nettbutikkeier krever en del tid (og ressurser) for å vedlikeholde flere design. Det syns vi selvfølgelig var, og er, en ulempe. Det er vår misjon å gjøre det så enkelt for kundene våre å drive en nettbutikk som overhode mulig! Så for å lette arbeidsbyrden for kundene våre har vi valgt den ”responsive veien”.

Naturlig fremsyn

Utviklingen av responsive design var egentlig et ganske naturlig skritt for oss. Vi tilbyr et produkt, nettløsninger, hvor det er helt avgjørende at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til de nyeste oppdateringer og trender på markedet. Et grunnleggende fremsyn sikrer at vi til enhver tid tilbyr kundene våre det beste produktet og de beste løsningene.
 

En tur i det responsive maskinrum

Det er én ting å beslutte seg for å utvikle en responsiv nettløsning. Det er noe helt annet å rent faktisk gjennomføre det. Som nevnt over startet vi fra bunnen, da vi ikke bare kunne titte på andre responsive designløsninger. Vi hadde dog noen viktige ”pekere” i utviklingen: vi så på alle de tingene vi syntes kunne gjøres bedre i de eksisterende (adaptive) mobildesignene. Deretter bygde vi disse forbedringene inn i de nye responsive designene.
 
  1. Innsamling av inputs og viten fra kunder over flere år. Vi bygde en viten og erfaring fra både desktop og mobildesign inn i de nye designene.
  2. Gjennomgang av alle ”best practices”
  3. Undersøkelser i forhold til hvordan vi helt konkret skulle lage de nye designene. Her undersøkte vi også hvordan våre nye responsive mobildesign skulle oppføre seg på forskjellige enheter. 

Tre grunntyper

Når sluttkunden skal inn på en nettbutikk og finne sortiment og produkter er det litt forskjellig fra nettbutikk til nettbutikk hvordan navigasjonen og strukturen er blitt bygd opp for å fungere optimalt. I forbindelse med utviklingen av våre nye design har vi identifisert tre grunndesign:
 
  1. Rooty
  2. Palette
  3. Ilumina
 
Palette er god til færre produkter og en mer ”blandet” kjøpsopplevelse hvor det ikke kun er desidert e-handelen som er i fokus, men hvor andre opplevelser også er viktige. Som for eksempel blogg og en lekker animasjon. Disse elementene er litt mer nedtonet på Rooty og Ilumina hvor det er mer fokus på ”konverteringsveien”, som vil si at det er selve salget som er i fokus, og at sluttkunden skal legge noe i kurven.

Rent design med detaljer

Designene våre er rene og åpne i uttrykket, og vi har fokusert mest mulig på mulighetene for å lage store bilder. Tingene skal ikke bli for kompakte eller sammenpresset. Vi har implementert lettleselige skriftstørrelser, samt touchvennlighet og klikkbarhet. Det var viktig for oss å få kontrastene til å henge godt sammen, slik at sluttkunden enkelt forstår hvor de skal klikke for å komme videre på nettbutikken. Derfor har vi også valgt å ikke lage noe visuelt ut av de ”ikke viktige” elementene.

Mobil strategi

Valget av en responsiv nettbutikk er i høyere grad en strategisk prosess enn det er en teknisk prosess. Du skal forholde deg til hvordan kundene dine skal kunne handle fra mobilen og andre enheter på nettbutikken din.
 
Det er en rekke ting, som du som nettbutikkeier, skal ta stilling til. Ønsker du at kundene dine skal kunne foreta seg det samme på nettbutikken din, uavhengig om de bruker en mobil eller datamaskin? Eller ønsker du at kundene dine for eksempel skal kunne lage informasjonssøking og nå 80% av veien via mobilen, og de resterende 20% via datamaskinen. Det er det ikke noe konkret svar på. For de fleste som handler med fysiske produkter kan likeså godt bestille fra mobilen som fra en datamaskin. Derfor er det mange virksomheter og nettbutikkeiere som er nødt til å tenke en ekstra gang på deres e-handelsstrategier, slik at den omfatter det mobile markedet. 
 

Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din

ALLTID GRATIS SUPPORT

Vi har mer enn 100 hjelpevideoer, en god online bruksanvisning og du har sjansen

å ringe og skrive til oss - gratis!