Blogg

Blogg

Fleksibelt og enkelt butikksystem på én gang?

opprettet den under Trender og inspirasjon | Antall Avlesninger: 3321

Fleksibelt og enkelt butikksystem på én gang?
I utviklingen av våre nye responsive design har vi hele tiden sørget for å stille oss i våre kunders sted. Målet var, og er, at kundene våre skal kun ta få valg i det nye designet, da vi har gjort nettbutikken så klar for dem som overhode mulig. Vårt ønske om å gjøre det enkelt å starte en nettbutikk skulle dog kombineres med at alle virksomheter og de som starter en nettbutikk naturligvis gjerne vil ha deres egne, unike behov oppfylt.
 

Et lite regnestykke

Maksimal fleksibilitet + enkel administrasjon = SmartWebs responsive nettløsning.

Men hvordan?

Det høres kanskje skremmende simpelt ut å levere en nettløsning som er både fleksibel og enkel å gå til, men virkeligheten er en litt annen. Kombinasjonen av fleksibilitet og enkel administrasjon er kompleks når man jobber med et responsivt butikksystem.

Et eksempel er fonter, som vil si typografier. Fonter eksiterer ikke lenger på den måten at en overskrift for eksempel måler 14px. En overskrift har kanskje 14px på en datamaskin, men når vi snakker om responsivt design er saken en helt annen! For å gjøre en lang historie kort handler det om at vi er gått fra et fast bestemt design, hvor alle målene finnes i faste bredder og størrelser til et design, til et sted der alt er relativt i forhold til hvilken enhet som blir benyttet.

Ro i sinnet

Vår store målsetning i utviklingen av våre nye design har vært å gjøre det enkelt for kundene våre å opprette en nettbutikk som er responsiv. Her har det vært helt avgjørende å finne fram til en (maksimal) fleksibilitet som ikke forutsetter at kundene våre er tvunget til å innstille utallige små innstillinger for å komme i mål med nettbutikken deres. Derfor traff vi noen valg under utviklingsprosessen, en rekke ”best practices” valg, på vegne av kundene våre. Dette er dog valg som til enhver tid kan endres.

Under gir vi et par eksempler på hvordan vi selv har overveiet små detaljer og deretter valgt grundig.

Lenke eller knapp?

Skal ”slett” eller ”tøm kurven” muligheten for eksempel være illustrert ved knapper eller lenker? Her har vi valgt at mulighetene skal være lenker når sluttkundens mulighet for å slette eller tømme handlekurven blir synlig – men aldri for tydelig.

Knappens farge

I vårt nye responsive butikksystem skifter call-to-action knappen (CTA), ”kjøp”, farge. Her stilte vi kundene våre tre spørsmål.
 
  1. Hvilken farge skal knappen din ha i utgangspunktet (for eksempel grønn)?
  2. Hvilken nyanse av den valgte fargen vil du ha når man holder musen over?
  3. Hvilken tredje farge vil du gjerne ha at kurven ved knappen din skal ha?

Disse spørsmålene mener vi at kundene våre ikke har (mye) tid til å beskjeftige seg med. Derfor har vi valgt å redusere de tre ovennevnte spørsmålene ned til ét enkelt spørsmål om basisfarge. Kundene våre bestemmer derfor en basisfarge, for eksempel grønn, hvor vi har sørget for å automatisk regne ut de spesifikke nyanser tilhørende. Ut fra ét valg har kunden dermed definert tre farger. Dette gjør vi for å unngå en overdreven fleksibilitet. Hvis du har maksimal fleksibilitet skal du jo dermed ta stilling til alt. Vi har altså forsøkt å ramme et balansepunkt ved å tilby fleksibilitet til et nivå hvor kundene våre ikke drukner i valgmuligheter.

Teknikk, teknikk, teknikk

Det er ikke noe kundene våre kan se, men rent teknisk har vi åpnet opp og gitt maksimal fleksibilitet for utviklere, slik at man kan komme inn og pille ved og endre i alt. Grunnen til at vi har valgt å gjøre dette er fordi det er vår misjon å gjøre kundene våre uavhengige av oss.

I vår optikk er idealet at kundene våre ikke skal være avhengige av oss når de vil endre noe visuelt eller programmatisk. Det gir kunden det beste styrkeforhold hvor det ikke krever vår innblanding i forhold til å endre et punktum, farger og så videre. Vårt mål er å gi kundene våre mest mulig frihet.

Vi lytter alltid

Vi er svært bevisst om at vi aldri kan lage alle design som passer til alles behov. Det vil alltid være tidspunkter hvor kunder får behov for å snakke med designpartnere om noen helt unike behov og ønsker, som vi ikke har kunnet forutse. Men når det skjer skal det være enkelt for eventuelle samarbeidspartnere å endre i de forskjellige designene og programmere dem om. Det har vi tatt høyde for rent teknisk i form av en høy grad fleksibilitet.

Grunnleggende mener vi at vi har utviklet noen solide design av svært høy kvalitet. Men det er alltid viktig for oss å ha kunden med i prosessen. Vi kan ikke vite alt, men strever alltid etter å løpende kunne implementere våre kunders tilbakemeldinger og behov.
 

Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din

ALLTID GRATIS SUPPORT

Vi har mer enn 100 hjelpevideoer, en god online bruksanvisning og du har sjansen

å ringe og skrive til oss - gratis!