Blogg

Blogg

Smartweb - fra entreprenørskap til en etablert virksomhet

opprettet den under Trender og inspirasjon | Antall Avlesninger: 4716

Smartweb - fra entreprenørskap til en etablert virksomhet
Selvom vi i Smartweb for lengst har blitt en etablert virksomhet, holder vi fortsatt fast i «entreprenør-kulturen» fra den gang vi startet opp. Kreativiteten, hastigheten og lag-ånden er en del av den kulturen som er med på å gjøre Smartweb unik. Samtidig gjør det oss i stand til å forstå og være i dialog med mange entreprenør virksomheter som bruker vårt produkt.

Når en virksomhet vokser er det mange utfordringer som trenger å bli fordelt ut til forskjellige hender. Den største er nok å videreføre den lidenskapen og kulturen som virksomheten bygger på, til de nye som starter. Jeg mener ikke at vi har funnet formelen eller fasiten i Smartweb, men vi har en rekke områder som har virket for oss. Forhåpentligvis kan det være til inspirasjon for din virksomhet.

1. Hold fast ved virksomhetens DNA

Det viktigste er å være tro til virksomhetens bakgrunn. Man kan kalle det virksomhetens DNA. I Smartweb er det lysten til å sammen utvikle og drive Smartweb til å bli det enkleste systemet for våre kunder. Denne tankegangen forsøker vi å minne hverandre på hver dag. Man kan lett la seg rive med av nye tendenser på markedet – men hvis det grunnleggende ikke gjør det enklere for våre kunder å drive webshop, så skal vi ikke gjøre det.

2. Sørg for at alle kan se målet

Når virksomheten vokser er det viktig at alle kan se det målet som du selv ser, og ikke minst vet hvordan man kan påvirke det. Målet kan oppdeles i et strategisk mål, og så noen mindre delmål på et kort sikt, for eksempel på et år. Det er viktig at målene er målbare, så man kan evaluere dem.
 
I Smartweb er det overordnede målet å lage det enkleste systemet og service for våre kunder. Det er et strategisk mål, hvor det alltid er plass for forbedring. Derfor er det også viktig for oss å ha noen delmål, så vi beveger oss i den riktige retning.
 
Hvert år setter vi derfor en rekke målbare delmål, som alle kan følge med på og påvirke. Vi evaluerer hvert kvartal på målene. På den måten vet vi alle når Smartweb er en suksess, og når vi skal jobbe litt ekstra for det.

3. Forstå kundenes behov

Alle innad i virksomheten skal kjenne målgruppen og forstå det behovet som produktet fyller. Hvis ikke kan man ende med å levere et produkt som ikke lenger passer til målgruppen.
 
Det er også en fordel hvis alle prøver å arbeide med kundene, som for eksempel å sitte i kundeservice en uke. Det gir en god forståelse for når produktet skaper verdi, og gir samtidig et høyt engasjement ut til kundene.

4. Det beste er aldri godt nok

Når virksomheten blir større og mer etablert, er det viktig at man ikke blir for fastlåst i sin tankegang. Selvom det er ting som fungerer veldig godt, skal man passe på å utfordre de med nye tanker. Markedet endrer seg raskt, og det som var smart for noen år tilbake, er kanskje ikke det lenger.
 
I Smartweb mener vi at vårt produkt og service alltid kan bli bedre. Vi har derfor ingen «hellige kuer», altså ting som ikke kan endres. Det skaper en sunn kreativitet, hvor alt blir revurdert og finpusset.

5. Alle gjør feil

Når tingene hele tiden endrer seg og virksomheten vokser i en høy fart, så vil det oppstå feil. Det viktige er da at man lærer av sine feil, og ikke gjør de samme feilene igjen. I en virksomhet som Smartweb er det viktig å holde fast i den kulturen. Selvom det er lett å ha en 0-feil-kultur, dreper det kreativitet og videreutvikling.

Vi arbeider derfor internt i Smartweb med våre prosesser, og evaluerer fortløpende på de feilene vi gjør, så vi ikke gjør dem igjen. Samtidig har vi valgt en rekke fokusområder ut hvor vi ikke skal ha feil. På den måten lever vi opp til kundens forventninger, men også med forståelse for at feil skjer.

6. Det skal være fett å gå på jobb

I Smartweb vil vi gjerne at alle skal syns det er fett å gå på jobb. De fleste syns det er lett å trives, da alle i Smartweb teamet jobber mer eller mindre med deres lidenskaper, som for eksempel programmering. Men noen ganger det også slitsomme oppgaver som skal gjøres, eller man har en dårlig uke.
 
Vi prøver derfor å skape et miljø der alle syns det er fett å være. Det gjelder både for det faglige og det sosiale. Det er viktig at man ikke får oppbygget en masse byråkratiske strukturer mens man vokser. Det skal være struktur på arbeidsplassen, men det er viktig at det er fleksible rammer som føles som en hjelp til sitt arbeid, istede for firkantete regler som hemmer sin frihet.
 
Jeg håper dette innlegget kan være til inspirasjon til andre virksomheter som vokser seg større. Hvis du har andre synspunkter som du holder fast i, og vil videreføre kulturen i din virksomhet, er du mer enn velkommen til å skrive dem nedenfor. 

Ingen kommentar(er)
Skriv kommentaren din

ALLTID GRATIS SUPPORT

Vi har mer enn 100 hjelpevideoer, en god online bruksanvisning og du har sjansen

å ringe og skrive til oss - gratis!